card

Үйл ажиллагаа

ЧАНАРЫГ ЭРХЭМЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Монгол Эм Импэкс Концерн нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өнөөг хүртэл эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн импорт, эм эмийн бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, хадгалалт, тээвэрлэлт, ханган нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Мөн орчин үеийн үйлчилгээний соёлыг нэвтрүүлж Улаанбаатар хотын болон хөдөө орон нутаг дахь 21 аймагт байрлах эмийн сан болон өөртөө үйлчлэх фарммаркетын салбаруудаараа дамжуулан хүн ардынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.

Доктор МЭИК сэтгүүл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ ДОКТОР МЭИК ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СЭТГҮҮЛИЙГ УЛИРАЛ ТУТАМ ЭРХЛЭН ГАРГАЖ НИЙТ ХЭРЭГЛЭГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИДДЭЭ ХҮРГЭЖ БАЙНА.
Цахим эмийн сан нэвтрэх